UKDENL
logo
 
login telecare

HDR_FT

Farmaceutische Telezorg is een dienst die door AWBZ zorginstellingen, zoals thuiszorg organisaties, aan cliënten kan worden geleverd. Hierdoor kunnen cliënten langer zelfstandig hun medicatie gebruiken. Dit heeft een aantal voordelen:

> Optimaliseren van therapietrouw
> Continue monitor van de therapietrouw
> Zelfstandiger gebruik van medicatie
> Verlaging van de directe zorgkosten
> Verbeteren van de arbeidsproductiviteit

Op basis van de zorgprestatie Farmaceutische Telezorg, onderdeel van de beleidsregel Extramurale zorg, kan deze dienst worden geleverd aan geïndiceerde patiënten.

Wilt u meer informatie over Farmaceutische Telezorg , dan kunt u contact opnemen met Innospense, telefoonnummer: 020-5040620 of email: info@innospense.com

Tevens kunt u ons volgen via Twitter en Linked-InMedido Website

Stuur ons een mail om u aan te melden voor de nieuwsbrief
twitterLinkedIn